0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K22 3x3
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۱۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۳
۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۲:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۸:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۰:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۲:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۱۳
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۶:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۷:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۲:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۸:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۸:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۳
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۹:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۰:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۲۱:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۲۲:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۲
۱۰
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۲
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۷:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۴
۱۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۸:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۹:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۹:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۹:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۰:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۰:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۰:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۲۰:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۱:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۱:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۲۱:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۱:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۲
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۲۲:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۲۲:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۳:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۳:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۲
۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
inprogress
۲۳:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
-
-
Miami Heat 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۵
World
NBA 2K22 Cyber League
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۱۷
۱۲۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۸:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۳
۱۲۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۱:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۲
۱۱۹
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۷:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۹۵
۱۰۲
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۰
۹۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۵
۱۰۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۰
۹۵
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۸۸
۱۰۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۵:۳۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۹۱
۱۲۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۸:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۸
۱۴۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۹
۱۴۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Washington Wizards (Cyber)
۱۱۱
۱۴۸
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Indiana Pacers (Cyber)
۱۱۳
۱۰۳
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۶
۱۲۲
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۹۳
۱۱۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۳
۱۲۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۲:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۵
۹۰
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۶:۵۰
Utah Jazz (Cyber)
۴۹
۵۵
New Orleans Pelicans (Cyber)
inprogress
۲۲:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۱
۱۳۶
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۰
۱۲۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۷
۱۲۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۱۰
۱۱۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۲:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۷
۱۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۳:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۷
۱۰۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۴:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۳۱
۱۳۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۹:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۰
۷۱
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۲۱:۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۰
۱۱۰
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۲۲:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۳
۱۲۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۲۳
۱۳۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۶
۱۲۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۸
۱۱۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۴
۹۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۴:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۵
۱۲۶
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۱۶:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۱
۱۳۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۲۰:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۰۵
۱۳۹
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۲۰:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
-
-
Phoenix Suns (Cyber)
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
World
NBA 2K22 Cyber Championship
New York Knicks (Cyber)
۱۱۰
۹۰
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۱:۴۶
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۶
۱۳۱
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۰۸
۱۲۲
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۸:۲۸
Washington Wizards (Cyber)
۱۰۴
۱۱۱
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۴:۳۴
Miami Heat (Cyber)
۱۳۱
۸۶
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۷
۱۰۰
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۱:۴۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۸
۱۳۱
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۸
۱۰۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۳۵
۱۱۲
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۳۹
۱۲۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۸:۴۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۹۹
۱۰۸
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۲۱:۱۴
Chicago Bulls (Cyber)
۱۳۱
۱۲۰
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۳:۱۱
New York Knicks (Cyber)
۱۳۶
۱۲۱
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۴:۳۲
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۰۳
۹۲
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۴۲
۱۵۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۵۸
۱۶۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۳:۲۵
Sacramento Kings (Cyber)
۱۳۱
۱۱۸
Houston Rockets (Cyber)
Finished
۱۴:۴۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۸
۱۳۱
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۵:۵۱
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۲۶
۱۲۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۳
۱۱۲
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۳:۱۵
Chicago Bulls (Cyber)
۱۲۵
۱۳۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۰۵
۱۱۵
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۱۶:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۱
۸۸
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۸:۲۸
Washington Wizards (Cyber)
۱۰۶
۸۷
Denver Nuggets (Cyber)
inprogress
۲۲:۳۳
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۸
۱۲۷
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۴۰
۱۴۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۷
۱۰۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۴:۳۸
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۲۰
۱۳۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۴:۳۸
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۹
۸۷
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۵:۵۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۶
۱۱۱
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۷:۲۱
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۵
۱۲۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۰:۱۵
Denver Nuggets (Cyber)
۱۱۴
۱۲۳
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۷
۱۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۱:۵۴
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۹
۱۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۱:۵۷
Boston Celtics (Cyber)
۱۴۶
۱۲۱
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۱:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۱۳۶
۱۲۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۳:۲۵
Miami Heat (Cyber)
۱۰۲
۱۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۷:۰۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۵۱
۱۴۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۷:۱۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۳
۱۲۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۸:۴۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۸
۱۰۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۹:۵۴
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۷
۱۱۹
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۲۱:۱۴
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۲
۱۰۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۳۰
۱۲۳
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۱:۴۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۲۶
۱۴۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۷:۰۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۴۶
۱۱۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۷:۱۶
Denver Nuggets (Cyber)
۸۶
۱۰۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۹:۵۴
Utah Jazz (Cyber)
۶۴
۶۵
Miami Heat (Cyber)
inprogress
۲۲:۳۳
World
NBA 2K21 1x1
Luka Doncic
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۳:۲۰
James Harden
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۴۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۳۰
Russell Westbrook
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۲:۳۰
Russell Westbrook
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۱۵:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۹:۲۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۹:۴۰
Kawhi Leonard
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۰:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۰:۱۰
Tracy McGrady
۱۲
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۵۰
Damian Lillard
۱۶
۱۴
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۲:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۰۴:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۵۰
Kawhi Leonard
۱۴
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۹:۱۰
Russell Westbrook
۱۱
۱۳
James Harden
Finished
۱۰:۴۰
Michael Jordan
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۰۰
Michael Jordan
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۵۰
Bradley Beal
۴
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۰۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۶:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۱۷:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۸:۵۰
James Harden
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۲۱:۳۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۲۲:۱۰
Russell Westbrook
۱۱
۱۳
Bradley Beal
Finished
۰۰:۰۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۰۰
Luka Doncic
۱۲
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۱۳
Bradley Beal
Finished
۰۳:۱۰
Kobe Bryant
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۳۰
Bradley Beal
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۶:۲۰
James Harden
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۷:۰۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۰۷:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۸:۱۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
James Harden
Finished
۰۸:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۸:۳۰
Russell Westbrook
۱۰
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۲۰
James Harden
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۵۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۰:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۱۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۱۰
James Harden
۶
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۱:۴۰
Bradley Beal
۱۱
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۰۰
James Harden
۱۶
۱۴
Kobe Bryant
Finished
۲۰:۵۰
Damian Lillard
۱۰
۱۲
Luka Doncic
Finished
۲۱:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۰:۳۰
Bradley Beal
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۴۰
James Harden
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۱۰
LeBron James
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۱:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۲:۰۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Damian Lillard
Finished
۰۲:۱۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۳۰
LeBron James
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۰۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۴:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۲۰
James Harden
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۴:۴۰
Luka Doncic
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۴:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۰۰
LeBron James
۱۰
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۱۰
Michael Jordan
۱۲
۸
Damian Lillard
Finished
۰۵:۲۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۵:۳۰
James Harden
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۵:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۵۰
Damian Lillard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۶:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۶:۴۰
LeBron James
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۱۰
James Harden
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۷:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۵۰
LeBron James
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۸:۰۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۴۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۸:۵۰
Bradley Beal
۳
۱۱
James Harden
Finished
۰۹:۰۰
Kobe Bryant
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۳۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۹:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۱۰:۲۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۰:۵۰
Bradley Beal
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۲۰
Tracy McGrady
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۱۲:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۸
James Harden
Finished
۱۲:۲۰
Kawhi Leonard
۱۰
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۱۲:۵۰
Damian Lillard
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۱۳:۱۰
James Harden
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۳:۲۰
LeBron James
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۴۰
Bradley Beal
۱۲
۱۰
Damian Lillard
Finished
۱۳:۵۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
James Harden
Finished
۱۴:۰۰
Kobe Bryant
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۱۴:۱۰
LeBron James
۱۱
۳
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۱۴:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۷
James Harden
Finished
۱۴:۴۰
Kobe Bryant
۷
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۵۰
LeBron James
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۵:۰۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۱۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۵:۲۰
Kobe Bryant
۱۵
۱۳
James Harden
Finished
۱۵:۳۰
Damian Lillard
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۵۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۶:۰۰
Michael Jordan
۱۳
۱۰
Kawhi Leonard
Finished
۱۶:۱۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۲۰
LeBron James
۱۱
۳
James Harden
Finished
۱۶:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۱۶:۴۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۰۰
James Harden
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۱۷:۱۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۲۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۷:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۱۷:۴۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۸:۰۰
Damian Lillard
۹
۱۱
James Harden
Finished
۱۸:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۱۸:۲۰
Michael Jordan
۱۲
۸
Luka Doncic
Finished
۱۸:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۱۸:۴۰
Kobe Bryant
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۱۹:۰۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۹:۱۰
Bradley Beal
۴
۱۱
James Harden
Finished
۱۹:۳۰
LeBron James
۱۲
۱۴
Michael Jordan
Finished
۱۹:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۹
James Harden
Finished
۲۰:۱۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Damian Lillard
Finished
۲۰:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۲۰:۳۰
LeBron James
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۲۰:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۲۱:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
LeBron James
Finished
۲۱:۲۰
Kawhi Leonard
۱۲
۷
Tracy McGrady
Finished
۲۱:۴۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۱:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۲۲:۰۰
James Harden
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۲۲:۲۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۲۲:۳۰
Michael Jordan
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۲۲:۴۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۲:۵۰
Damian Lillard
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۲۳:۰۰
LeBron James
۱۱
۹
James Harden
Finished
۲۳:۱۰
Luka Doncic
۷
۱۰
Michael Jordan
inprogress
۲۳:۲۰
Tracy McGrady
-
-
Kobe Bryant
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
World
Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Indiana Pacers (Cyber)
۶۶
۷۷
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۷۶
۶۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۱
۴۷
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۸۲
۶۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۸۶
۸۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Denver Nuggets (Cyber)
۹۰
۶۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۵
۵۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۳
۸۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۵
۹۸
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۵
۷۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۵
۸۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۹
۸۲
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۶
۶۹
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۵۶
۷۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۵
۷۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۸
۷۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۹
۸۰
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۸
۸۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۷۰
۵۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۶۸
۷۸
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۱
۶۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۷
۷۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۹:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۷۲
۱۰۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Phoenix Suns (Cyber)
۶۹
۵۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۷
۶۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۲
۷۲
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۴
۸۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۷
۸۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۲:۴۷
Sacramento Kings (Cyber)
۸۶
۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۳:۰۷
Orlando Magic (Cyber)
۹۲
۷۸
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۵۷
۸۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۴:۱۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۷۷
۸۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۵۶
۸۴
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۸
۸۱
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۸
۷۴
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۵:۵۷
Denver Nuggets (Cyber)
۶۷
۸۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۶:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۶۳
۷۷
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۶:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۷
۷۴
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۷
۶۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۷:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۱
۶۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۸:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۹
۶۹
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۸:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۲
۷۲
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۷
۷۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۹:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۵
۵۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۹:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۸
۶۱
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۲۰:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۰
۷۲
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۲۰:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۷
۶۷
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۲۱:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۹
۶۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۱:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۳
۷۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۲۲:۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۳
۸۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۲۲:۳۷
New York Knicks (Cyber)
۴۶
۶۷
Detroit Pistons (Cyber)
inprogress
۲۲:۵۷